Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Chłopaki z ręcznej paki

Email Drukuj

alt Warto było zajrzeć pierwszego czerwca tegoż roku do biblioteki w naszym mieście. Tam właśnie Towarzystwo Miłośników Gryfowa i wspomniana Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim zorganizowali wystawę zdjęć pt. „Chłopaki z naszej paki, czyli krótka historia piłki ręcznej w Gryfowie”. W ten sposób oddano hołd działaczom i piłkarzom grającym w nieistniejącym już klubie piłki ręcznej „Gryfex”. Ku zaskoczeniu organizatorów, przyszli wszyscy, znaczący w tamtym okresie zawodnicy, ich małżonki, dzieci a nawet wnuki. Przyszło też spore grono dawnych kibiców pamiętających, legendarne już niedzielne mecze rozgrywane o godz 11.00.

O sukcesie wystawy zadecydowała serdeczna i rodzinna atmosfera. Szczególnie miło było gdy byli zawodnicy rozpoznawali się na zdjęciach. Zapamiętale wspominano dawne lata wielkości, jak i upadku piłki ręcznej w Gryfowie. Zastanawiano się czy dziś jest możliwość wskrzeszenia tej dyscypliny, tym bardziej że istnieje jeszcze potencjał ludzki, choćby instruktorski lub trenerski. Byli zawodnicy z szacunkiem wspominali, obecnego na wystawie pana Mariana Mandrykowskiego. Dzięki jego staraniom i zdolnościom organizacyjnym klub stanął mocno na nogach i zaczął odnosić sukcesy sportowe. Uznanie należy się też pani Maria Kruczkiewicz, do legendy przeszedł jej pomysł na koszulki sportowe. Szyto je z materiałów na poszwę, a numery malowano farbą olejną. W ten sposób zaoszczędzono trochę pieniędzy w budżecie klubu. Obecny był też pan Anatol Roszczenko dawny dyrektor ZPO „Gryfex”, znanego z życzliwości dla zawodników i klubu piłki ręcznej. Przybył też ojciec naszego miasta, burmistrz pan Olgierd Poniźnik z piłką w ręku. Na tej piłce, wszyscy obecni zawodnicy złożyli swój autograf. Wszyscy obecni wpisywali się też do kroniki Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Sympatyczną atmosferę potęgowało ciasto, upieczone przez panią prezes TMG panią Iwonę Jarosz, jak i aranżacja całej ekspozycji dokonana przez panie pracujące w bibliotece. Chwała im za to.

Do następnego meczu! — Tak żegnali się gryfowscy oldboye. Kiedy zagrają?

Galeria zdjęć

Fot.: Paweł Rubaj

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama