Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Konkurs Kuferek wspomnień

Email Drukuj

Towarzystwo Miłośników Gryfowa zachęca młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w konkursie:
Pamiętniki i wspomnienia naszych przodków pt:

„Kuferek wspomnień”
jako pierwszych osadników oraz późniejszych osiedleńców
w latach 1945-1965 gminy Gryfów Śląski,
ludzi będących pionierami i współorganizatorami życia na naszym terenie po II wojnie światowej.

„Kuferek wspomnień” może być w formie:
• opisu bezpośrednich informacji, które można dodatkowo wzbogacić zdjęciami, dokumentacją osadników, dowodem zameldowania lub jego kserokopią, oraz innymi dokumentami
• nagrania video.
Wspomnienia powinny zawierać:
• skąd i w jaki sposób dziadkowie lub pradziadkowie przybyli na Dolny Śląsk do naszej gminy,
• jak wyglądała ich powojenna egzystencja i jak losy osobiste wpisywały się w historię naszej „małej ojczyzny”.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone. Wybrane wspomnienia będące cennym źródłem informacji wzbogacającym historię powojenną naszego miasta i okolic będą wydawane w Kurierze Gryfowskim, na stronie internetowej stowarzyszenia lub w innej formie publikacji. TMG zastrzega sobie prawo do publikacji pamiętników i wspomnień w skróconej formie. Ponadto wszystkie dokumenty, zdjęcia zostaną oddane do zwrotu po określonym terminie.

Prace opatrzone metryką (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna) należy dostarczyć do 10 marca 2014 roku do siedziby TMG przy ul. Kolejowej 44 lub do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Można je również wysłać drogą mailową pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Autorzy najciekawszych prac wraz z nauczycielem zostaną zaproszeni po odbiór nagrody 20.03.2014r. o godz. 17.00 w galerii ECKI. Zachęcamy do spisywania wspomnień i dzielenia się nimi z innymi bo: „Każdy człowiek ma swoją historię, a każda historia jest echem przyszłości odbitym z przeszłością?”. Z wyrazami szacunku Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śl.

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama