Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Towarzystwo znowu w siodle!!!

Email Drukuj

alt

Po krótkiej zimowej przerwie, nasze Towarzystwo Miłośników Gryfowa z zapałem przystąpiło do działań na rzecz promocji naszego miasta w dziedzinie historii i turystyki. Zaczęliśmy już 14 lutego 2014. W tym dniu, jako współorganizatorzy konferencji pt. €ž"Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic. Działania zachowawcze-przywracanie znaczeń-czynniki rozwoju integracji społecznej". Już 21 marca 2014 zapraszamy na wystawę fotograficzną naszego kolegi Lecha Seremaka pt. "€žGdy węgiel był złotem"€, czyli historia mieszkańców Gryfowa Śląskiego, którzy w latach 1970-1980 wyjeżdżali do pracy w kopalniach węgla na Górnym Śląsku. Do kwietnia tego roku zostanie wydany również oczekiwany przez mieszkańców naszego miasta trzeci numer "Hejnalisty Gryfowskiego"€. Chcemy powrócić także z końcem marca do "€žGawęd Historycznych"€ które odbywały by się w ostatni czwartek każdego miesiąca. W marcu też nastąpi rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Towarzystwo konkursu literackiego "€žKuferek wspomnień"€. Oczywiście nie rezygnujemy z wycieczek historycznych po naszym mieście, gdzie jedną z atrakcji będzie wejście na wieżę gryfowskiego ratusza. Na jesień ruszymy z wystawami dotyczących pierwszych osadników, kombatantów wojennych przybyłych do Gryfowa Śląskiego. Chcemy też namówić naszych mieszkańców do akcji pt. "Wyślij kartkę z Gryfowa Śląskiego"€. Polegać to będzie na tym, że nasze Towarzystwo Miłośników Gryfowa do skrzynek pocztowych podrzuci pocztówki z widokami starego Gryfowa, a mieszkańcy wyślą je do znajomych w Polsce i mieszkających zagranicą, jeśli oczywiście będzie taka ich wola. Tradycyjnie weźmiemy udział w Kwisonaliach. Nasze plany mogą się oczywiście zmienić ale tylko na plus, gdyż pomysłowość naszych członków nie zna granic.

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama