Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Towarzystwo na zamku "Gryf"

Email Drukuj

altW pierwszą sobotę marca, Towarzystwo Miłośników Gryfowa wyruszyło na fotograficzne zwiedzanie zamku "Gryf" €w Proszówce. Chcieliśmy wykorzystać brak jeszcze bujnej zieleni, która zasłaniała mury i niekiedy utrudniała dostęp do mniej odwiedzanych zakątków zamku. Uzbrojeni w aparaty fotograficzne i kamerę filmową ruszyliśmy ku nowym artystycznym wyzwaniom. U bram zamku spotkaliśmy grupę sympatycznych pań będących na wypoczynku w pobliskim Świeradowie Zdroju, a że byliśmy w strojach organizacyjnych, zapragnęły zrobić sobie z nami pamiątkowe zdjęcie. Nie mogliśmy odmówić, gdyż 8 marca to symboliczna data Międzynarodowego Dnia Kobiet. Nas, rycerzy z TMG do czegoś to zobowiązuje. Przed bramami zamku, naszym koleżankom z Towarzystwa Miłośników Gryfowa, również kolega Jerzy wręczył kwiaty i złożył życzenia. Przeszliśmy przez bramę i rozpoczęliśmy zwiedzanie Zamku. Widok może zaskoczyć -€“ wycięto krzaki i bardziej widoczne są ruiny dawnej kancelarii i budynków gospodarczych. Zarządzająca obecnie zamkiem od 2012 roku Fundacja "Idź i czyń podobnie"€, wykonała tutaj solidną pracę. Teren zamku jest uporządkowany i bezpieczniejszy do zwiedzania. Mury zamku ożywiły również nasze stroje stylizowane na ubiory średniowieczne. Świetnie wpasowaliśmy się w klimat zamku. Gdy opowiadaliśmy sobie kryminalne historyjki, które wydarzyły się przed wiekami na zamku "€žGryf"€. Bawiliśmy się świetnie a przy okazji wykonaliśmy wiele zdjęć, które udokumentują następne Tysiąclecie Zamku "€žGryf"€. My, jako Towarzystwo, polecamy spacer dookoła zamku. Ta część jest mniej znana ale równie ciekawa. Można dotknąć bazaltu na którym stoją ruiny zamku i bardziej wyobrazić sobie jego dawną potęgę. Tak doładowani pozytywną energią wróciliśmy do Gryfowa, obiecując sobie że jeszcze raz wrócimy na zamek "€žGryf".

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama