Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Mali archeolodzy

Email Drukuj

altNiecodzienną i pracującą sobotę 22 lutego 2014 roku miała pani Barbara Pasiak, która nieopodal swojego domu w wsi Wieża czyściła obejście i natknęła się na obelisk nagrobkowy. Nie ma co prawda w tym nic dziwnego, gdyż posesja pani Barbary leży w sąsiedztwie starego cmentarza ewangelickiego. Nie spodziewano się jednak, że teren cmentarza był trochę większy. Chowano tam pastorów i wdowy po pastorach. Zniszczony, zaniedbany i zarośnięty drzewami przez lata cmentarz został zapomniany wraz ze spalonym kościołem ewangelickim w roku 1946. Do akcji ruszyły dzieci pani Barbary, które spontanicznie odkrywały następne płyty nagrobkowe. Entuzjazm dzieci przelał się na dorosłych, koparką pomagał pan Piotr Sipowicz, powiadomiono radnego wsi Wieża pana Jerzego Guzego, ten powiadomił pana Roberta Skrzypka -€“ przewodniczącego Rady Miejskiej. Informacja o "žwykopaliskach"€ dotarła do pani Justyny Sasin-Spyrki, z fundacji "€Memento"€ która gorącą linią łączyła się z panem dr. Jarosławem Bogackim w Opolu.

alt


Dzielne dzieciaki z Wieży przyspieszyły działania uporządkowania cmentarza, które były planowane przez dorosłych. Już dawno chciano uporządkować symbolicznie teren cmentarza i uhonorować go tablicą pamiątkową. Marzeniem regionalistów z Wieży i z Gryfowa jest odnalezienie miejsce pochówku Caspariniego, sławnego budowniczego w Europie organów oraz pastora Caspara Schwedlera orędownika pietyzmu i niewątpliwie wybitnej postaci kościoła ewangelicznego. Choć istnieją podejrzenia, że spoczywają oni w kryptach nieistniejącego kościoła, obecny właściciel tego terenu wyraził już zgodę na badanie georadarem. Odkrycia i wykopaliska, jakie by nie były, mogą być i będą atrakcją turystyczną Wieży. Dzięki właśnie takim małym archeologom -€“ Indiana Jonesom z Wieży.

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama