Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Gryfowskie dziedzictwo

Email Drukuj
alt

Za nami druga (pierwsza odbyła się 14 lutego) konferencja z cyklu "Dziedzictwo Kulturowe Gminy Gryfów Śląski". Tym razem przebiegała ona pod hasłem "Dziedzictwo Kulturowe Gminy Gryfów Śląski zapisane w dokumentach archiwalnych". Organizatorami przedsięwzięcia byli: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa. W konferencji wzięło udział pięcioro prelegentów, którzy wygłosili ciekawe, zróżnicowane tematycznie wykłady:
- dr hab. Joanna Nowosielska Sobel (Uniwersytet Wrocławski) - "Na łamach gryfowskiej prasy donoszono...Dawny Gryfów i okolice w świetle lokalnych czasopism",
- kustosz Barbara Grzybek (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu) Wojciech Szczerepa (Archiwum Państwowe we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze), - "Dokumentacja budowlana obiektów zabytkowych miasta Gryfów Śląski w zasobach archiwum Państwowego we Wrocławiu i Oddziału w Jeleniej Górze".
- dr Grażyna Trzaskowska (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) - "Gaz dla każdego, czyli kilka uwag o początkach gazowni miejskiej z 1905 r. w Gryfowie Śląskim",
- prezes fundacji "Memento" Justyna Sasin Spyrka - "Wielcy nieobecni - dzieje nekropolii gryfowskiej".

Mimo nietypowej pory (godz. 13.00) spowodowanej bogatym programem święta miasta "Kwisonaliów", sala galerii ECKI była pełna. Wśród publiczności znaleźli się m. in. pasjonaci historii i regionaliści, przedstawiciele partnerskiego miasta Gryfice z burmistrzem Andrzejem Szczygłem na czele, goście z Jeleniej Góry, Lubania, Lwówka Śląskiego, liczni przedstawiciele mediów: Radia Wrocław, Ech Izerskich, Ziemi Lubańskiej i Nowin Jeleniogórskich.

Następna konferencja z cyklu "Dziedzictwo Kulturowe Gryfowa Śląskiego" planowana jest na październik.

Galeria zdjęć

Fot.: Paweł Rubaj

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama