Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Konkurs „Czy znasz legendy”? rozstrzygnięty

Email Drukuj

altTowarzystwo Miłośników Gryfowa rozstrzygnęło konkurs rysunkowy „Czy znasz legendy Gryfowa”. Zgłoszono 56 prac z pośród których wyróżniono poniższe prace, dzieląc je na kategorie. I tak:

Przedszkole Miejskie

I miejsce – Marcelina Wierzbowska
II miejsce – Ania Majkoś
III miejsce – Oskar Cybulski
wyróżnienia: Julia Wrona i Oliwia Barbarowicz

Szkoła Podstawowa
klasy I - III
I miejsce – Wiktoria Janoszek, kl. Ib
II miejsce – Robert Sikora, kl. IIb
III miejsce – Kamila Urdas, kl. IIb
wyróżnienia: Igor Trzebiatowski, kl. III c, Katarzyna Szeliga, kl. III a, Natalia Królak, kl. Ib
klasy IV - VI
I miejsce – Justyna Nowakowska, kl. Va
II miejsce – Weronika Wysopal, kl. Vb
III miejsce – Ola Orzełek, kl. Va
wyróżnienie: Szymon Truszkowski, kl. Vc

Gimnazjum
wyróżnienie – Dominika Hawrylewicz, kl. Id

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wystawione w witrynie Towarzystwa a pozostałe prace można zobaczyć w galerii na stronie Towarzystwa.

Galeria zdjęć

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama