Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Legendy na gryfowskim rynku

Email Drukuj

altDnia 22 października 2010 na rynku odbyło się spotkanie z „Legendami Gryfowa Śląskiego i okolic.”

Imprezami towarzyszącymi były:
– pokaz walk rycerskich wykonany przez Bractwo Rycerskie z Zamku Czocha,
– czytanie legend,
– konkursy dla dzieci.
(Zdjęcia z imprezy w galerii)

Laureaci konkursu literackiego na najpiękniejszą legendę o moim mieście:

Osoby dorosłe:
1. Aneta Sawczak i Ilona Zub
2. Renata Zaremba
3. P. Makuchowska z synem Maćkiem

Wyróżnienia: P. Grzelczak, Dominika Baszak, Elżbieta Obłodecka, W. Szafrańska, Iwona Puszka.
Nagrody: Książki „Najładniejsze zamki w Polsce”

Gimnazjum
1. Ewelina Pawłowska, kl. II a
2. Kamila Bogdziewicz, kl. III c
3. Małgorzata Zmaczyńska, kl. III f
Nagrody: pamięci przenośne

Wyróżnienia: Orianna Czajkowska, kl. I d, Katarzyna Kowalenko, kl. II a
Nagrody: karty

Szkoła Podstawowa
1. Agnieszka Tarazewicz, kl. V c – nagroda: książka „Baśnie Polskie”
2. Marcel Wolski, kl. III c – nagroda: książka „Baśnie i legendy”

Wyróżnienia: Aleksandra Żółkiewska-Gawlińska, kl. III c, Karolina Baszak, kl. V c
Nagrody: kredki pastelowe

Przedszkole:
1. Oskar Cybulski, lat 6 – nagroda: książka „Baśnie i legendy”
2. Natalia Obłodecka – nagroda: kredki pastelowe

Wyróżnienia: Kacper Więcewicz, Władek Wiszniewski, Wiktoria Sawczak
Nagrody: mapki legend, słodycze

Podziękowania dla pani Anity Ochockiej za współpracę z Towarzystwem Miłośników Gryfowa Śląskiego i zaangażowanie na rzecz społeczności naszego miasta podczas promocji publikacji 22 października pt.: „Legendy Gryfowa Śląskiego i okolic”. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia TMG pozyskało z programu:
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

alt


Galeria zdjęć

Fot.: Paweł Rubaj

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama