Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Szlakiem murów obronnych

Email Drukuj
alt 25 listopada (ostatni czwartek miesiąca) w hotelu „Stacja nad Kwisą” tradycyjnie odbyła się historyczna gawęda dotycząca historii Gryfowa Śląskiego. Tematem były mury obronne, które kiedyś opasywały nasze miasteczko. Powstały one na rozkaz księcia Świdnicko-Jaworskiego Bolka I zwanego Srogim w 1300 roku.
Dzisiaj mury które broniły naszego miasta przed atakiem naszych nieprzyjaciół. Widoczne są tylko na ul. Rybnej, Rzecznej i ulicy Młyńskiej. Fragmenty dawnych umocnień można zauważyć też idąc ulicą Garncarską. Fenomenem systemu obronnego naszego miasta był brak baszt. Ich funkcje spełniały zabudowania, wkomponowane w mury obronne takie jak np. budynek Kościoła, czy też nieistniejący budynek słodowni i browaru.alt Ważnym elementem murów były bramy miejskie. Brama Żytawska, brama Jeleniogórska (pod nią znajdowały się lochy dla skazańców) oraz brama Lubańska. W 1513 roku przebito mury i utworzono bramę Kościelną i bramę Garncarską. W latach 1839-1847 bramy miejskie rozebrano. W trakcie opowieści o wspaniałej historii naszego miasteczka, odbył się pokaz archiwalnych zdjęć. W klimat święta i powagi wprowadziła wymagającą publiczność oprawa muzyczna i wykonanie instrumentalne pana Zbigniewa Bodaka. Jeśli dodamy do tego aromatyczną i pachnącą kawę, przygotowaną przez załogę i profesjonalny sprzęt audiowizualny udostępniony przez kierownika hotelu to tylko wypada zakończyć słowami – „... I ja tam byłem i kawę tą piłem”

Jan Wysopal

PS. Herbata też była

Galeria zdjęć

Fot.: Paweł Rubaj

Pozostałości murów obronnych

Fot.: Paweł Rubaj

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama