Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa
TMG - Aktualności

200-lecie wojen napoleońskich w Gryfowie

Email Drukuj

alt

Skromnie, biednie ale optymistycznie obchodziliśmy w Gryfowie Śląskim, 200-lecie wojen napoleońskich na Dolnym Śląsku. Zapaliliśmy symbolicznie znicze na cmentarzu parafialnym, przy pomniku 63 rosyjskich żołnierzy poległych u bram naszego miasta w dniu 31 Sierpnia 1813 roku. Cieszy uporządkowany teren wokół pomnika i palące się znicze. Ważne, że liczy się pamięć o skomplikowanej historii naszego miasta i pamięć jego mieszkańców. Napis na pomniku głosi:

„PRZYJACIELE OJCZYZNY POŚWIĘCILI TEN POMNIK NA PAMIĄTKĘ UDZIELENIA POMOCY I URATOWANIA TEGO MIASTA Z WIELKIEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA. ZGINĘLI NA POLU CHWAŁY PODCZAS SZTURMU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W RĘKACH FRANCUZÓW MIASTA. W GROBIE TYM ZOSTAŁO POŁĄCZONYCH 63 ROSYJSKICH, CESARSKICH ŻOŁNIERZY, KTÓRZY ZGINĘLI 31.VIII.1813 ROKU”

Cześć ich pamięci!!!

 

Skazani na Azbest

Email Drukuj

alt

„Skazani na Azbest” - to tytuł wystawy fotograficznej na którą w dniu 25 października 2013 roku zaprasza Towarzystwo Miłośników Gryfowa. Wstrząsające zdjęcia, przedstawiające warunki pracy w byłym zakładzie wyrobów z azbestu, jak i same fotografie maszyn i urządzeń na których pracowali robotnicy, przypominające czasami scenerię z filmu „Ziemia Obiecana” A. Wajdy - zwalają z nóg. Historia zakładu zwanego potocznie „Azbestem” zaczęła się w naszym mieście w 1946 roku. Wtedy to do budynku po byłej poniemieckiej farbiarni przeniesiono część oddziału produkcyjnego z Łodzi.

Więcej…
 

Była sobie Fabryka

Email Drukuj

„Była sobie Fabryka” - to tytuł wystawy jaka miała miejsce 21 czerwca w budynku biblioteki publicznej. Tytuł wystawy to jak początek bajki, która zawsze kończy się szczęśliwie. Lecz bajka o Fabryce Nawozów Fosforowych w Uboczu nie ma swojego optymistycznego końca. Po modernizacji w latach osiemdziesiątych, w czasie przemian ustrojowych została doprowadzona do upadku. Czy musiało do tego dojść? Ciekawie opowiadał na ten temat pan Stolarczyk, który po skończeniu szkoły z nakazem pracy dotarł do swojego nowego miejsca pracy w latach pięćdziesiątych. O latach boomu inwestycyjnego w „fosforach” opowiadał i sypał anegdotami Andrzej Dudzik, rzeczowo o kontrahentach i chemicznym toku produkcji mówił Piotr Jarosz. Ciekawie też o swojej pracy opowiadał pan Zdrojewski, który jak sam mówił: „zaczynałem od łopaty, kończąc na stanowisku przysięgłego wagowego. Po obejrzeniu zdjęć i fragmentu filmu nakręconego przez Angelę Byczko, atmosfera wernisażu stała się mniej oficjalna. Goście i byli pracownicy fosforów podchodzili do siebie, rozmawiali i wspominali. „Dziś spotkałem kolegów z pracy których normalnie nie spotkałbym na ulicy” - powiedział Andrzej Dudzik. Warto wspomnieć, że Fabryka Nawozów Fosforowych w Uboczu doczekała się monografii autorstwa pana Alberta Kwasa. Zostało wiele zdjęć i dobrze się stało, że został trwały ślad. Dobre również jest to, że istnieje Towarzystwo Miłośników Gryfowa, które takie ślady utrwala, pielęgnuje i przechowuje dla następnych gryfowskich pokoleń. Nad przebiegiem wystawy czuwała pani Barbara Baszak, za całość odpowiadał piszący te słowa Jan Wysopal. Pomagali od strony technicznej panie: Iwona Jarosz, Renata Amlacher oraz panowie: Jerzy Ronij i Franciszek Jezierski. Wystawa czynna będzie do września.

Więcej…
 

Zaproszenie na wernisaż

Email Drukuj

alt

 

Gryfowski Hejnalista 2

Email Drukuj

Z okazji 200–letniej rocznicy bitwy, jaką stoczono na przedpolach naszego miasta jak i w samym mieście w okresie wojen napoleońskich, działająca w mieście zgrana drużyna Towarzystwa Miłośników Gryfowa wydała kolejny okazjonalny numer biuletynu historycznego pn. „Gryfowski Hejnalista 2”. W numerze m.in. „Zapomniana bitwa – Gryfów Śląski 31 sierpnia 1813 rok” Jana Wysopala oraz równie ciekawy artykuł dr Jarosława Bogackiego dotyczący produkcji i sprzedaży płótna, na którym rosła przez wieki potęga gospodarcza naszego miasta. Drugi już numer tego popularnego biuletynu historycznego jest prezentem od Towarzystwa Miłośników Gryfowa dla mieszkańców miasta z okazji Kwisonalii odbywających w dniach 8-9 czerwca 2013 roku. Symboliczna cena 1 złoty powinna skłonić do zakupu każdego szanującego się gryfowianina.

 


Strona 4 z 16

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama