Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa
TMG - Aktualności

Mali archeolodzy

Email Drukuj

altNiecodzienną i pracującą sobotę 22 lutego 2014 roku miała pani Barbara Pasiak, która nieopodal swojego domu w wsi Wieża czyściła obejście i natknęła się na obelisk nagrobkowy. Nie ma co prawda w tym nic dziwnego, gdyż posesja pani Barbary leży w sąsiedztwie starego cmentarza ewangelickiego. Nie spodziewano się jednak, że teren cmentarza był trochę większy. Chowano tam pastorów i wdowy po pastorach. Zniszczony, zaniedbany i zarośnięty drzewami przez lata cmentarz został zapomniany wraz ze spalonym kościołem ewangelickim w roku 1946. Do akcji ruszyły dzieci pani Barbary, które spontanicznie odkrywały następne płyty nagrobkowe. Entuzjazm dzieci przelał się na dorosłych, koparką pomagał pan Piotr Sipowicz, powiadomiono radnego wsi Wieża pana Jerzego Guzego, ten powiadomił pana Roberta Skrzypka -€“ przewodniczącego Rady Miejskiej. Informacja o "žwykopaliskach"€ dotarła do pani Justyny Sasin-Spyrki, z fundacji "€Memento"€ która gorącą linią łączyła się z panem dr. Jarosławem Bogackim w Opolu.

alt


Dzielne dzieciaki z Wieży przyspieszyły działania uporządkowania cmentarza, które były planowane przez dorosłych. Już dawno chciano uporządkować symbolicznie teren cmentarza i uhonorować go tablicą pamiątkową. Marzeniem regionalistów z Wieży i z Gryfowa jest odnalezienie miejsce pochówku Caspariniego, sławnego budowniczego w Europie organów oraz pastora Caspara Schwedlera orędownika pietyzmu i niewątpliwie wybitnej postaci kościoła ewangelicznego. Choć istnieją podejrzenia, że spoczywają oni w kryptach nieistniejącego kościoła, obecny właściciel tego terenu wyraził już zgodę na badanie georadarem. Odkrycia i wykopaliska, jakie by nie były, mogą być i będą atrakcją turystyczną Wieży. Dzięki właśnie takim małym archeologom -€“ Indiana Jonesom z Wieży.

 

Zaproszenie na wernisaż

Email Drukuj

alt

 

Towarzystwo znowu w siodle!!!

Email Drukuj

alt

Po krótkiej zimowej przerwie, nasze Towarzystwo Miłośników Gryfowa z zapałem przystąpiło do działań na rzecz promocji naszego miasta w dziedzinie historii i turystyki. Zaczęliśmy już 14 lutego 2014. W tym dniu, jako współorganizatorzy konferencji pt. €ž"Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic. Działania zachowawcze-przywracanie znaczeń-czynniki rozwoju integracji społecznej". Już 21 marca 2014 zapraszamy na wystawę fotograficzną naszego kolegi Lecha Seremaka pt. "€žGdy węgiel był złotem"€, czyli historia mieszkańców Gryfowa Śląskiego, którzy w latach 1970-1980 wyjeżdżali do pracy w kopalniach węgla na Górnym Śląsku. Do kwietnia tego roku zostanie wydany również oczekiwany przez mieszkańców naszego miasta trzeci numer "Hejnalisty Gryfowskiego"€. Chcemy powrócić także z końcem marca do "€žGawęd Historycznych"€ które odbywały by się w ostatni czwartek każdego miesiąca. W marcu też nastąpi rozstrzygnięcie ogłoszonego przez Towarzystwo konkursu literackiego "€žKuferek wspomnień"€. Oczywiście nie rezygnujemy z wycieczek historycznych po naszym mieście, gdzie jedną z atrakcji będzie wejście na wieżę gryfowskiego ratusza. Na jesień ruszymy z wystawami dotyczących pierwszych osadników, kombatantów wojennych przybyłych do Gryfowa Śląskiego. Chcemy też namówić naszych mieszkańców do akcji pt. "Wyślij kartkę z Gryfowa Śląskiego"€. Polegać to będzie na tym, że nasze Towarzystwo Miłośników Gryfowa do skrzynek pocztowych podrzuci pocztówki z widokami starego Gryfowa, a mieszkańcy wyślą je do znajomych w Polsce i mieszkających zagranicą, jeśli oczywiście będzie taka ich wola. Tradycyjnie weźmiemy udział w Kwisonaliach. Nasze plany mogą się oczywiście zmienić ale tylko na plus, gdyż pomysłowość naszych członków nie zna granic.

 

Konkurs Kuferek wspomnień

Email Drukuj

Towarzystwo Miłośników Gryfowa zachęca młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w konkursie:
Pamiętniki i wspomnienia naszych przodków pt:

„Kuferek wspomnień”
jako pierwszych osadników oraz późniejszych osiedleńców
w latach 1945-1965 gminy Gryfów Śląski,
ludzi będących pionierami i współorganizatorami życia na naszym terenie po II wojnie światowej.

„Kuferek wspomnień” może być w formie:
• opisu bezpośrednich informacji, które można dodatkowo wzbogacić zdjęciami, dokumentacją osadników, dowodem zameldowania lub jego kserokopią, oraz innymi dokumentami
• nagrania video.
Wspomnienia powinny zawierać:
• skąd i w jaki sposób dziadkowie lub pradziadkowie przybyli na Dolny Śląsk do naszej gminy,
• jak wyglądała ich powojenna egzystencja i jak losy osobiste wpisywały się w historię naszej „małej ojczyzny”.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone. Wybrane wspomnienia będące cennym źródłem informacji wzbogacającym historię powojenną naszego miasta i okolic będą wydawane w Kurierze Gryfowskim, na stronie internetowej stowarzyszenia lub w innej formie publikacji. TMG zastrzega sobie prawo do publikacji pamiętników i wspomnień w skróconej formie. Ponadto wszystkie dokumenty, zdjęcia zostaną oddane do zwrotu po określonym terminie.

Prace opatrzone metryką (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna) należy dostarczyć do 10 marca 2014 roku do siedziby TMG przy ul. Kolejowej 44 lub do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Można je również wysłać drogą mailową pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Autorzy najciekawszych prac wraz z nauczycielem zostaną zaproszeni po odbiór nagrody 20.03.2014r. o godz. 17.00 w galerii ECKI. Zachęcamy do spisywania wspomnień i dzielenia się nimi z innymi bo: „Każdy człowiek ma swoją historię, a każda historia jest echem przyszłości odbitym z przeszłością?”. Z wyrazami szacunku Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śl.

 

300 sekund historii i teraźniejszości ziemi gryfowskiej

Email Drukuj

Został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem „300 sekund historii i teraźniejszości ziemi gryfowskiej”, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie Śląskim „Homo Viator”., przy honorowym patronacie burmistrza gminy i miasta Gryfów Śląski Pana Olgierda Poniźnika. Jego laureatem został uczeń klasy trzeciej technikum informatycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim - Daniel Dobrowolski. Gratulujemy kolejnego sukcesu

 


Strona 2 z 16

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama