Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa
TMG - Aktualności

Historia naszego kościoła

alt Informujemy, że został wydany folder opisujący historię naszego Kościoła. Folder ten jest dostępny, całkiem bezpłatnie, w Centrum Informacji Turystycznej.
 

Życzenia Świąteczne

Święta 2009Jak obyczaj każe stary
według ojców naszych wary,
pragniemy złożyć życzenia,
w Dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska,
która świeci nam o zmroku,
zaprowadzi Cię do szczęścia
i radości w Nowym 2012 Roku

Najserdeczniejsze życzenia Wszystkim Mieszkańcom Gryfowa
składa Zarząd Towarzystwa

 

Konkursy plastyczne rozstrzygnięte

altTowarzystwo Miłośników Gryfowa w dniu 04.06.09 r. rozstrzygnęło konkursy plastyczne przeprowadzone w gimnazjum i szkole podstawowej w Gryfowie Śl. Wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej, a nagrody wręczyła Prezes Towarzystwa Iwona Jarosz.

Więcej…
 

Tablica informacyjna na cmentarzu

altNa cmentarzu parafialnym ustawiono pierwszą tablicę (na zdjęciu) w budowanym tzw. szlaku turystycznym. Podobne tablice będą ustawiane przy kolejnych zabytkach w miarę możliwości finansowych Towarzystwa

Tablica w języku polskim i niemieckim głosi: pomnik żołnierzy rosyjskich poległych 31 sierpnia 1813 roku podczas walk o miasto w okresie wojen napoleońskich. Ich ofiarność uratowała mieszkańców Gryfowa Śl. przed zaplanowanym przez wojska francuskie spaleniu miasta o czym informują napisy na pomniku.

Więcej…
 

Materiały o Gryfowie

Osoby dysponujące starymi zdjęciami, dokumentami, którymi chciałyby się podzielić lub udostępnić nam w celu stworzenia archiwum prosimy o kontakt z Towarzystwem.

 


Strona 16 z 16

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama