Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa
Ciekawe historie o Gryfowie

Armaty na Szubienicznym Wzgórzu

Email Drukuj

altDawno, dawno temu, w miejscu dzisiejszych zatopionych kamieniołomów we wsi Wieża, istniało bazaltowe wzgórze panujące nad okolicą. Wzgórze, od stojącej na nim kiedyś szubienicy, zwano Wzgórzem Szubienicznym. Miejsce to szczególnie upodobali sobie dowódcy austriaccy w czasie wojen śląskich a zwłaszcza Trzeciej Wojny Śląskiej w latach 1756-1763. W czasie tych siedmioletnich działań wojennych w naszym mieście nie doszło do poważnych bitew. Zdarzały się jedynie potyczki, szantaże i wymuszenia na ówczesnych mieszczanach gryfowskich. Argumentem były armaty austriackie na Szubienicznym Wzgórzu wycelowane w naszą miejscowość, które trzymały w szachu władze miejskie i mieszkańców naszego miasta. Były to czasy, gdy działania wojenne prowadzono w szczególny sposób, zmiany sojuszników, wcielanie do szeregów żołnierzy, którzy kiedyś walczyli po przeciwnej stronie.

Więcej…
 

Z protokołów obrad, uchwał i wolnych wniosków Miejskiej Rady Narodowej w Gryfiogórze (obecnie Gryfów Śląski) z lat 1945-48.

Email Drukuj

Zebranie Organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej w Gryfiogórze odbyto w dniu 8 sierpnia 1946 roku w sali posiedzeń obrad Rady Miejskiej. Obecni byli ob. Piekarowicz oraz delegowani delegaci. Z PPR – 5, PPS – 4, ZOW – 1 , ZZ – 2, SD – 1, Bezpartyjni – 2. Razem 15 delegatów. Ilość ustawowa członków Rady – 16. Dokooptowany zostaje ob. inż. Ukrzycki Wincenty. Zebranie zagaił Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej obywatel Piekarowicz. Na tymczasowego przewodniczącego wybrano ob. Misieckiego, który stwierdził dostateczną ilo radnych do powzicia uchwał. Referat o Radach Narodowych wygłosił ob. Wolny Marcin. Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wybrano przez aklamację na przewodniczącego ob. Misieckiego Franciszka, na zastępcę przewodniczącego obywatela Wolnego Marcina.

Więcej…
 

Nowa strona o Gryfowie

Email Drukuj
altPowstała nowa strona internetowa o naszym mieście – http://greiffenberger.pl/. Stronę stworzył pan Jarosław Bogacki, rodzony gryfowianin, obecnie mieszkający w Opolu. Pan Jarosław jest obecnie pracownikiem naukowym uniwersytetu w Opolu. Jednak jego wrodzony patriotyzm lokalny, miłość do rodzinnego miasta Gryfowa Śląskiego i jego historii spowodowała powstanie tej interesującej strony. Warto wejść, zobaczyć, przeczytać i chwilę pomyśleć. Jak wielu młodych zdolnych i wykształconych Gryfowian żyje z dala od nas i jak bardzo obecnie nasze miasto potrzebuje ich wykształcenia, zdolności i intelektu. Czy młoda Gryfowska diaspora będzie lobbować na rzecz swojego miasta. Czas pokaże... Polecam tę stronę.
Jan Wysopal
 

Krzyże Pokutne

Email Drukuj

alt Na Dolnym Śląsku naliczono około 400 Krzyży Pokutnych. Jest jeszcze szansa zobaczyć dwa takie krzyże stojące między Krzewiem Wielkim a Gryfowem Śląskim, przy dawnej drodze polnej w kierunku na Oleszną Podgórską. Radzę wykorzystać tą szansę, gdyż tempo zniszczeń dokonywane przez miejscową „dzicz” doprowadzi do zniknięcia tych pamiątek przeszłości, prawdopodobne w ciągu tego roku. Na stronach internetowych jest jeszcze zdjęcie krzyży z roku 2008. Krzyże były w dobrym stanie a obok nich stała tabliczka informacyjna. Dziś to tylko sterta rozrzuconych kamieni.

Więcej…
 

Torami do Gryfowa i dalej....

Email Drukuj
alt Jak wiele znaczy dobry burmistrz, mogli się przekonać mieszkańcy Gryfowa Śląskiego w roku 1865 w dniu 20 września. W tym dniu właśnie nasze miasto uzyskało połączenie kolejowe z ważniejszymi miastami jak Berlin, Zgorzelec, Lubań, Wałbrzych i Wrocław. Kolej uratowała miasto przed upadkiem gospodarczym i możliwym wyludnieniem. Cofnijmy się jednak w czasie. W roku 1843 burmistrzem zostaje Alexander Auerswald. Już w roku 1848 roku musiał się zetknąć z sytuacją kryzysową, kiedy to oko w oko stanął naprzeciw tłumowi zbuntowanych tkaczy. Starając się przemówić do rozsądku zrewoltowanej i wściekłej masie ludzkiej o mało nie traci życia. Auerswald dochodzi do wniosku, że tylko przyłączenie do projektowanej linii kolejowej może zmienić ciężką sytuację gospodarczą naszego miasteczka.
Więcej…
 

Zagrożony most

Email Drukuj
alt W ciągu kilku ostatnich lat z naszego otoczenia bez rozgłosu i szumu medialnego znikają zabytki. Nie są to może dzieła sztuki, unikalne budowle na miarę piramid czy świątyń Majów, lecz zabytki osiągnięć technicznych z końca XIX i początku XX wieku. Nitowane mosty, taśmociągi, z okresu powstawania przemysłu w naszym miasteczku, to dokument postępu cywilizacyjnego, myśli technicznej która nie może zostać zapomniana.
Więcej…
 


Strona 1 z 3

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama