Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa

Przedwojenne Towarzystwa Rowerowe

Email Drukuj

alt W pierwszych latach dwudziestego wieku w naszym mieście i okolicznych wioskach zapanowała moda na rowery. Rower przestał być towarem luksusowym i coraz częściej trafiał pod strzechy. Sytuację ułatwiał fakt, że w Zittau (Żytawa) działała fabryka rowerów. Dobry, tani i stabilny rower pod nazwą „Phanomen” produkowany przez tamtejszego fabrykanta pana Gustawa Hillera, opanował prawie wszystkie miejscowości Pogórza Izerskiego.

Zakładano towarzystwa cyklistyczne, organizowano wycieczki i wyścigi rowerowe. Rowerzyści uświetniali lokalne święta swoich miejscowości. Uprawiano akrobację na rowerach i rowerową piłkę nożną. Członkowie takich towarzystw spełniali też rolę kulturotwórczą. W zimie organizowali przedstawienia teatralne, zabawy i konkursy sportowe. Towarzystwa miały swoje statuty, stroje i lokalny ceremoniał w przyjmowaniu nowych członków. Lata I Wojny Światowej to brak opon i dętek do rowerów. Produkcja wyrobów z kauczuku trafiała bowiem na potrzeby wojska. Radzono sobie w ten sposób, że felgi rowerowe owijano grubym sznurem, wężami ogrodowymi, czy też parcianymi taśmami z grubego płótna. Lata 30-te to powolny upadek towarzystw rowerowych. Rozwój motoryzacji i pojawienie się w miarę tanich motocykli zahamowało dopływ nowych członków do towarzystw rowerowych. Ciekawostką niech będzie fakt że właśnie z tego powodu w Kwieciszowicach w 1936 roku rozwiązano działające tam towarzystwo rowerowe.

Oprac. Jan Wysopal

Galeria zdjęć

 

Wyszukaj na stronie

Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama