Towarzystwo Mi�o�nik�w Gryfowa
Wycieczki po Gryfowie

Trasa nr 3 - Szlakiem legend do zamku Gryf

Email Drukuj

Czas trwania wycieczki: 6 godzin z posiłkiem przy kapliczce

Spotykamy się na moście obok „Azbestu” w miejscu gdzie rzeka Oldza wpada do Kwisy. Udajemy się na wycieczkę do wsi Proszówka. W drodze do Proszówki na lekkim wzniesieniu, podziwiamy panoramę naszego rodzinnego miasteczka Gryfowa Śląskiego. Idąc dalej mijamy budynek, w którym dawniej znajdowała się gospoda „Złote Widoki”.

Więcej…
 

Trasa nr 2 - Szlakiem herbów, masonów i pojedynków

Email Drukuj

Czas trwania wycieczki: jedna godzina

Spotykamy się przy kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim. Jest to budowla późno gotycka z przełomu 14/15 wieku. Pierwsze wzmianki pochodzą 14 sierpnia 1252 roku, kiedy to kościół został poświęcony i konsekrowany przez biskupa Śląska ? Tomasza. Lecz naszym celem nie jest historia kościoła, tylko tablica wmurowana w ścianę kościoła. Na tablicy jest napis upamiętniający pojedynek między młodymi szlachcicami. Szable o piękną kobietę (zapewne o mieszczkę Renatę) skrzyżowali junkier von Prittwitz i von Kottwitz. Pchnięty rapierem ranny von Kottwitz umiera i z gryfowskiego rynku jego ciało zostaje przeniesione do kościoła.

Więcej…
 

Trasa nr 1 - Szlakiem murów obronnych

Email Drukuj

Czas trwania wycieczki: jedna godzina

Wybierzemy się wzdłuż murów obronnych, jakie otaczają nasze miasto Gryfów Śląski. Zaczniemy od ul. Lubańskiej nr 38. Na terenie tej posesji znajdował się folwark. W tym folwarku trzymano konie rycerzy strzegących murów obronnych. Legenda głosi, że dźwięk wywołany stukaniem okutych kopyt o kamienną posadzkę stajni i nerwowe rżenie koni przepowiada wojnę. Tu słuchamy legendy pt. „Legenda o koniu Hektorze”.

Więcej…
 


Ilość gości

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Kalendarz na rok 2014

Towarzystwo Mi­łoś­ni­ków Gry­fo­wa in­for­mu­je, że wy­da­ło ka­len­darz na rok 2014. Tym ra­zem znaj­du­ją się na nim fo­to­gra­fie które były zaprezentowane na wystawie "Dzieciństwo w Gryfowie Śląskim". Ka­len­darz moż­na za­ku­pić obecnie w Cent­rum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej (ul. Rynek 33) w Gry­fo­wie oraz w Bi­blio­te­ce Pub­licz­nej w Gry­fo­wie Śląskim (ul. Kolejowa 44). Ce­na ka­len­da­rza to 3,50 zł.

Gryfowski Hejnalista 3

W sprzedaży już trzeci numer okazjonalnego historycznego magazynu Gryfowski Hejnalista. A w numerze m.in. historia odbudowy wieży ratuszowej, wspomnienie o Rudolfie Ujdzie oraz wiele innych tajnych materiałów, które wreszcie ujrzały światło dzienne!. Zapraszamy do zakupu naszego magazynu. cena to tylko 1 zł (!) a zakupić go można w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie (Rynek 33) oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Kolejowej 44.

Legendy Gryfowa i okolic

Do na­by­cia rów­nież Le­gen­dy Gry­fo­wa i o­ko­lic. Za­ku­pu moż­na do­ko­nać w sie­dzi­bie TMG oraz w Cen­trum In­for­mac­ji Tu­rys­tycz­nej.
Cena: 5 zł.

Zobacz też

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama